strona główna 
 O Firmie.
ŻELISKO - Nadzory Budowlane i Kosztorysowanie Istnieje nieprzerwanie od 1993 roku.
Podstawą egzystencji firmy jestem Ja to znaczy Maciej Żelisko z wykształceniem wyższym zdobytym na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego w roku 1981.
Uprawnienia budowlane dostałem w 1984 roku i jestem zgodnie z nimi upoważniony do ............ (najlepiej zobaczcie Państwo sami).
Ponieważ uprawnienia budowlane i 20 lat doświadczenia zawodowego jest nieważne bez wstąpienia do Izby Inżynierów Budownictwa (chyba ktoś przesadził) zapisałem się do powyższej i przypisano mi numer POM/BO/2774/01
 Kosztorysowanie
Gubicie się Państwo w gąszczu rozliczeń które podczas budowy przedstawiają Wam firmy budowlane - pomogę!
A może chcieliby Państwo wiedzieć ile będzie kosztowała Wasza zaplanowana inwestycja?
  Sprzedaż produktów konsumpcyjnych
Budowa domu pochłania wiele czasu. Nie będą go mieli Państwo zbyt wiele np. na chodzenie po sklepach. Skorzystajcie z możliwości zakupów poprzez Internet a docenicie Państwo wygodę i oszczędność czasu.


Spokojne wczasy na wsi nad morzem k.Ustki
 Inspektor nadzoru
Państwa budowany obiekt wymaga Inspektora nadzoru - moja pomoc może okazać się nieoceniona.
 
 Kierowanie budową
Jeśli Państwo potrzebują Kierownika budowy proszę o kontakt a moje doświadczenie sprawi że Wasza budowa przestanie być tylko utrapieniem.
 

Pobierz:

Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania dezodoryzacji powietrza odlotowego z obiektów oczyszczalni ścieków
Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania hermetyzacji obiektów na terenie oczyszczalni ścieków 
Strona główna
Kosztorysowanie i rozliczanie budów
Nadzór budowlany
Kierowanie budową
Mapa serwisu
Partnerzy
Sprzedaż produktów
konsumpcyjnych
Spokojne wczasy na wsi nad morzem k.Ustki
Kontakt


§ Strefa prawa:
NOWE Prawo budowlane
USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Rozporządzneie MI z dnia 26 sierpnia 2003 w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy...
Rozporządzenie MI z dnia 3 lipca 2003 w sprawie książki obiektu budowlanego
Rozporządzenie MI z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia...
Rozporządzenie MI z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
Rozporządzenie MI z dnia 23 czerwca 2003 w w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o...
Ustawa o zamówieniach publicznych
Rozporządzenie MSWiA w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego
Rozporządzenie MGPiB w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Użyteczne druki:
Zestawienie kosztów budowy (45kB)
Protokół technicznego odbioru robót (26kB)
Wniosek o pozwolenie na budowę (26kB)
Druk umowy ogólnobudowlanej (44kB)
Deklaracja wstąpienia do IIb (30kB)
Oświadczenie kierownika budowy 2a (25kB)
Oświadczenie kierownika budowy 2b (23kB)
Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych (75kB)
Zawiadomienie o zakończeniu budowy (26kB)

Strona główna Napisz do nas[Kosztorysowanie i rozliczanie budów] [Nadzór budowlany] [Kierowanie budową] [Sprzedaż produktów] [Mapa serwisu] [Partnerzy] [Kontakt]